ที่อยู่ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4  ส่วนวินัยและกฎหมาย

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์ติดต่อ   โทรศัพท์ 02-664-2049 หรือ

                   02-649-5000 ต่อ 15636
                   โทรสาร  02-664-2049 

เวลาทำการ   จันทร์ – ศุกร์ : 08:30–16.30 น.                             

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด